Pravidlá

Je povinné ísť po GPX trase preteku. Ak vybočíš s dôvodu prestávky, tak sa môžeš vrátiť len z toho bodu, kde si skončil.

Každý účastník je zodpovedný sám za seba, tak ako každý iný účastník cestnej premávky. Od pretekárok a pretekárov vyžadujeme, aby dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá, najmä aby boli viditeľní (mali dve sady svetiel a v zhoršenej viditeľnosti ich využívali), nosili prilby a jazdili legálne. Žiadna prilba, žiadne preteky. Jazda v noci si vyžaduje reflexnú vestu a silne odporúčame reflexné pásky na nohy. Samozrejmosťou sú dve funkčné a na sebe nezávislé brzdy.

Ako organizátori zabezpečujeme koncept preteku. Avšak každý jazdec a jazdkyňa je svojim vlastným organizátorom pretekov a plne zodpovedá za svoju trasu preteku, život a zdravie. Môže sa stať, že sa vám niečo stane, že si poškodíte bicykel a nebude možné na ňom ďalej jazdiť alebo dôjde k inej nepredvídateľnej situácii. Ako organizátori preteku nedokážeme zaručiť, že vám dokážeme hociakým spôsobom pomôcť v kritickej situácii. Do preteku vstupujete s tým, že za každú situáciu, v ktorej sa ocitnete, zodpovedáte sami za seba. Ako organizátori nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu na majetku, zdraví alebo živote.